Aktywność szansą…


Kto?           Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA

Co?            plakat projektu unijnego

Gdzie?       Wrocław

Kiedy?       2016

Czym?       InDesign, Illustrator

Plakat projektu unijnego.