Aktywni w subregionie…


Kto?          Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Co?           plakat projektu unijnego

Gdzie?      Wrocław

Kiedy?      2016

Czym?      InDesign, Illustrator

Plakat projektu unijnego.