Aktywni, samodzielni…


Kto? Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Co? plakat projektu unijnego

Gdzie? Wrocław

Kiedy? 2016

Czym? InDesign, Illustrator

Plakat projektu unijnego.