E ś ć


Co?           wiersz

Kiedy?      2017

 

E ś ć

Dużo jest brzydkich spraw na -e ś ć
W dni cztery przeżyć n i e s z c z ę ś ć s z e ś ć
W barze przypadkiem pod p i ę ś ć w l e ź ć
Złamać r ę k o j e ś ć, mieć b o l e ś ć
Po schodach ciężką p o w i e ś ć w n i e ś ć
I po raz trzeci się r o z w i e ś ć
drobiu nie móc j e ś ć, lecz g ę ś z j e ś ć
Z ulotek wielu c z ę ś ć r o z n i e ś ć
Trzy po czy p l e ś ć gdy słyszy t e ś ć
Z p r z e d m i e ś ć do ś r ó d m i e ś ć się w y n i e ś ć
W dyskusję marną swą t r e ś ć w p l e ś ć,
Hiobową komuś z a w i e ź ć w i e ś ć
Już nie mam – e ś ć, więc mówię: c z e ś ć!

Wrocław 07.2017