Przejście Przewodnickie


Kto?          Przejście Przewodnickie

Co?           System identyfikacji wizualnej

Gdzie?      Wrocław

Kiedy?      2018

Czym?      Illustrator

Projekt nadruku na koszulkę