Engel


Kto?          Engel Entrümpelung

Co?           projekt logotypu

Gdzie?      Vienna

Kiedy?      2020

Czym?      Illustrator

Projekt logotypu, CI.